S’acaba l’exposició d’Arketal al TOPIC

Fins al mes de febrer passat vam poder veure l’exposició temporal del TOPIC dedicada al treball de la companyia francesa Arketal. Vaig tenir ocasió de veure-la al gener i vaig quedar impressionat per la qualitat del material que s’hi exhibia. Dirigida per Greta Bruggeman i Sylvie Osman, aquesta companyia destaca, fonamentalment, per la bellesa de les seves peces i per la plasticitat i la versatilitat dels materials que utilitzen en la construcció. Gretta Bruggeman, una de les responsables d’Arketal, creu que als visitants d’aquesta exposició els pot interessar comprovar la particular forma de treballar que tenen. “Som una companyia...

Read More