• Personatges tradicionals: color groc
  • Festivals, Teatres i Centres de Titelles: color verd
  • Companyies: color vermell
  • Centres Nacionals d’Unima: color blau


Veure Puppetring’s Mapamundi
en un mapa més gran