Institut Ramon LlullInstitut Ramon Llull.
– C/ Diputació 279 08007 Barcelona.
+34 934 67 80 00
info@llull.cat

L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i l’ensenyament fora del domini lingüístic tenint en compte totes les seves modalitats i variants.

Per tal d’acomplir aquesta finalitat, s’ocupa de:

a) Promoure l’ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.

b) Promoure l’ensenyament del català fora de l’àmbit universitari, sobretot en aquells indrets de fora del domini lingüístic en què l’existència de grups de persones provinents de les comunitats autònomes consorciades o les relacions històriques, culturals o comercials ho aconsellin.

c) Promoure la difusió a l’exterior del coneixement de la literatura que s’expressa en llengua catalana per mitjà del foment i el suport a les traduccions a altres llengües i de les accions de promoció exterior pertinents.

d) Promoure la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior mitjançant el foment i el suport a les traduccions a altres llengües, l’organització de trobades, seminaris i intercanvis, i altres accions de promoció exterior dins l’àmbit acadèmic, intel·lectual i científic internacional.

e) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l’exterior i a les seves iniciatives, projectes i actuacions.

f) Promoure la projecció exterior de la creació cultural pròpia de les comunitats autònomes consorciades, en totes les seves modalitats, gèneres i expressions mitjançant les accions i estratègies de promoció exterior adequades, el foment de la internacionalització de les manifestacions artístiques d’excel·lència, el suport a la circulació a l’exterior d’artistes i obres i la difusió del coneixement del patrimoni artístic propi de les comunitats autònomes consorciades.

g) Promoure les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.

L’IRL desenvolupa les seves activitats a través de les àrees de Llengua i Universitats, Creació i Literatura i Pensament.

imagen Ramon Llull

 

Ramon Llull recibe la iluminación en Randa, y profesor en la Sorbona

 

 
Ramon Llull

Página del manuscrito luliano Ars magna generalis ultima de Karlsruhe, en la que Ramon Llull aparece dictando doctrina.