Unima

Unima

  • President: PUDUMJEE Dadi (Índia)
  • Secretari General: Trudeau Jacques (Canada)
  • Secretaria General de la UNIMA:
  • 10, Cours Aristide Briand – B.P. 402
  • 08000 Charleville-Mézières – França
  • Tel: +33 (0) 3 24 32 85 63
  • http://www.unima.org/
  • Email: sgi@unima.org
  • Pròxim Congrés d’Unima: Chengdu, Xina, del 27 de maig al 3 de juny. Més informació aquí.

La UNIMA (Unió Internacional de la Marioneta) és una Organització Internacional no Governamental que reuneix a persones del món sencer que contribueixen al desenvolupament de l’art de la Marioneta, amb l’objectiu de, mitjançant aquest art, servir els valors humans com ara la pau i la comprensió mútua entre els pobles, independentment de la seva raça, les seves conviccions polítiques o religioses, la diversitat de les seves cultures, de conformitat amb el respecte als drets fonamentals de l’ésser humà, tal com són definits en la Declaració Universal dels Drets de l’Home de les Nacions Unides de 10 de desembre de 1948.

La fi de la UNIMA és promoure l’art del titella. Aquest objectiu es pot complir de la manera següent:

1) Propiciant contactes i intercanvis entre titellaires de totes les nacions i continents, utilitzant, per a això, tots els mitjans de comunicació possible.

2) Organitzant congressos, conferències, festivals, exposicions i concursos o atorgant el suport de la UNIMA.

3) Acudint per ajudar els seus membres per garantir els seus interessos democràtics, sindicals, financers i jurídics en el marc de les seves activitats professionals, sobretot fent recomanacions o sotmetent propostes a les instàncies competents;

4) Estimulant la formació professional;

5) Aprofundint en la investigació històrica, teòrica i científica;

6) Mantenir vives les tradicions i també encoratjant la renovació de l’art del titella;

7) Proposar la marioneta com a mitjà d’educació ètica i estètica;

8) Participant en els treballs d’organitzacions internacionals que tinguin finalitats similars.

ESTRUCTURES DE LA UNIMA

El Congrés:

Instància suprema de la UNIMA. Es compon dels consellers de tots els països, escollits democràticament abans de cada Congrés, dels Representants acreditats, dels consellers suplementaris elegits durant el Congrés i dels membres presents de l’Organització.
Només els consellers tenen dret a vot. Es reuneix un cop cada 4 anys.

El Consell:

Es compon dels consellers de tots els països, escollits democràticament abans de cada Congrés, dels Representants acreditats i dels consellers suplementaris elegits durant el Congrés. Només els consellers tenen dret a vot.
Es reuneix un cop cada dos anys, coincidint una de les vegades amb el Congrés.

El Comitè Executiu, President i Secretari General:

El Comitè Executiu dirigeix ​​l’activitat de la UNIMA entre Congressos.
El president de la UNIMA presideix també el Consell.
El secretari general s’ocupa de les relacions i informació Internacional, de l’Organització del treball del Comitè Executiu i de les Finances.

Els centres nacionals i els representants:

Un Centre de la UNIMA pot estar format de 2 maneres:

a) Per un mínim de 10 membres (individuals o col · lectius d’un país);

b) Per una organització Nacional de la titella ja existent

Per a un país on no existeix Centre Nacional, el Secretari General, d’acord amb membres d’aquest país i amb la posterior aprovació del Comitè Executiu, pot encarregar a un membre d’aquest país la funció de Representant de la UNIMA.
El paper d’aquest Representant serà el de desenvolupar (impulsar) la relació entre els titellaires del seu país amb la finalitat de crear un Centre Nacional i de mantenir una relació permanent amb el Secretari General.
Només pot existir un Centre Nacional a cada país. Aquest Centre pot estar compost per seccions regionals. La sol·licitud de fundació d’un Centre Nacional s’ha de dirigir per a ser aprovat al Comitè Executiu.
Cada Centre Nacional desenvolupa el seu treball sobre la base dels seus propis estatuts. Ha d’estar en relació amb el President i el Secretari General de la UNIMA i ha de vetllar per l’execució de les decisions preses pels òrgans internacionals de la UNIMA.