Escenificació massiva d’una V a Barcelona

Un milió i vuit-centes mil persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, són les persones que...

Read More