La presència del bestiari fantàstic català en el teatre de titelles, per Damià Barbany

Tant en la vessant popular expressada mitjançant el mythos, com en la literària transmesa...

Read More