EL BOB BAKER MARIONETTE THEATER, per Damià Barbany

L’edifici del Bob Baker Theater a la ciutat de Los Angeles. Foto Courtesy Bob Baker Marionette...

Read More