III – IF Barcelona 2021: ‘Ells i jo, ‘Fulla Blanca’ i ‘Murmut’

(Escenografia de Carlos Gallardo de ‘Ells i jo’, de Jordi Font) La segona tanda...

Read More