LES MARIONETES NEGRES DE FILS INVISIBLES DE FRANZ KAFKA, per Damià Barbany

(Dibuix original de Franz Kafka, amb el títol de: “El Pensador”. Foto: Editorial Sexto...

Read More