El Museu Etnològic de Barcelona

Si els museus es poden considerar com miralls que reflecteixen distintes realitats i dimensions...

Read More