La Llum dels Titelles: José Diego Ramírez i Quico Gutiérrez, per Damià Barbany

El bagatge teatral, tècnic i artístic de José Diego es va consolidant tot exercint -en una primera...

Read More