El 12 de desembre de 2012 es va fer una reunió d’UNIMA Catalunya a La Puntual amb l’objectiu d’explicar els resultats de  l’Assemblea feta a Tolosa el primer de desembre de tota la Unima Federació Espanya. S’ha de dir que la presència catalana tingué el seu impacte: 41 socis ja inscrits i 43 a partir de gener de 2013. De sobte, Catalunya, que havia desaparegut del mapa de la UNIMA, reapareix amb força i amb l’empenta  d’una nova junta que s’ha posat a treballar amb ganes i amb il·lusió.

Drac

Cap de Drac. Correfoc, Barcelona.

Potser el punt més important va ser l’anunci de la celebració a Tolosa-Donosti el 2016 del Congrés d’UNIMA i del corresponent Festival Mundial. Com que l’encarregada d’organitzar el Congrés -en col·laboració amb el TOPC de Tolosa- és Unima Federació Espanya, es va decidir fer una crida a totes les delegacions autonòmiques perquè aportin idees. En concret, es va parlar d’unes sessions nocturnes adreçades als congressites que podrien estar organitzades per les diverses delegacions.

En aquest sentit, es va parlar de la gran oportunitat estratègica que pot tenir aquest Congrés del 2016, que per primera vegada es realitza en un país de parla hispana. Una oportunitat d’or perquè els titellaires puguin preparar materials de presentació del seu treball al públic internacional. Una de les idees que es va posar sobre la taula va ser ajuntar a les instàncies professionals les diverses realitats icòniques populars existents al nostre país: gegants, bestiari, capgrossos…, titelles en definitiva de caire popular i de carrer que configuren el patrimoni visual i festiu de la nostra cultura. Una realitat que, donada la seva riquesa i el seu gran impacte visual, poden ser el millor complement a la feina titellaire pròpiament dita.

Desfilada de Gegants

Desfilada de Gegants a la Rambla de Barcelona

També es va parlar dels següents objectius que voldria tenir Unima Catalunya:
– organitzar cursos de formació
– augmentar la visibilitat dels titelles a la societat
– crear un arxiu històric, potenciar l’estudi i la investigació
– recuperar el carrer com espai d’actuació
– buscar la interacció entre els socis

En aquest sentit, una idea interessant podria ser la d’establir estratègies de col·laboració amb les UNIMA més properes: Aragó, País Valencià i Sud de França.

Finalment, es va decidir que la propera Assemblea General d’Unima Federació Espanya es realitzés a Catalunya (Lleida o Barcelona), institucionalitzant d’aquesta manera la nova etapa empresa per Unima Catalunya.