'En Martí i el siurell màgic', de Disset Teatre. Foto de Maria Khan.

‘En Martí i el siurell màgic’, de Disset Teatre. Foto de Maria Khan.