Una marioneta de Jordi Bertran per celebrar el 125 aniversari del naixement de Charlie Rivel a Cubelles

(Charlie Rivel marioneta, moguda per Jordi Bertran. Foto de Maribel Bertran) Cubelles ha celebrat...

Read More