Alguns espectacles de la Fira de Titelles de Lleida, II Part: I-MAG 341, Les Irréels, Nàufrags i Pluja