Els dies 3 i 4 de novembre de 2016 es celebrarà a l’institut del Teatre de Barcelona el Simposi ‘Dramatúrgies de l’Objecte’ que organitza l’IF Barcelona conjuntament amb l’Institut del Teatre. A més a més de les ponències a càrrec d’un membre de la  companyia Malpelo i de l’artista i assagista mexicana Shaday Larios, hi haurà també la participació dels següents artistes que exposaran els seus procediments de treball: Mal Pelo, David Espinosa, Urbez + Roland Olbeeter, Marcel·lí Antúnez, BeAnotherLab, Carles Cañellas i Iker Vicente.

Simposi 'Dramtúrgies de l'Objecte'
Imatge de Duet, de Xavi Bobés. Foto de La Murga.

Tal com es va fer en el simposi de l’any passat sobre el Desdoblament i l’Alteritat, també aquesta vegada es fa una crida a participants que vulguin presentar una comunicació o el treball que estan efectuant sobre el tema ‘Dramatúrgies de l’objecte’. El termini de presentació de comunicacions és fins el 27 de setembre de 2016. La resolució de propostes admeses serà el 7 d’octubre de 2016.

Aquest simposi és el fruit d’una línia de col·laboració entre l’Institut del Teatre i IF Barcelona per donar visibilitat, desenvolupar i enfortir el sector del teatre de figures, visual i d’objectes (globalment, teatre de titelles). Igual que en l’edició de l’any passat, l’objectiu és crear vincles entre la praxi de la creació artística i la recerca escènica des de l’àmbit acadèmic.

Simposi 'Dramtúrgies de l'Objecte'
La Brutal Pequeñez, obra de Shaday Larios.

L’escena del teatre de titelles concentra una multitud de disciplines i de registres que combinen elements culturals (socials, històrics, rituals) i exploració tècnica i artística. Així, els camps de les noves tecnologies, l’emergència de nous dispositius escènics i l’ús d’objectes quotidians en el concepte del drama està portant a un desenvolupament molt ràpid i profund de la manifestació teatral des de la mateixa concepció dramatúrgica.

Aquest simposi va dirigit a artistes, investigadors, doctorands i professionals dels camps de les arts escèniques en totes les seves especialitats, l’antropologia, l’etnologia i la recerca artística, molt especialment els que investiguen noves escenes i codis de comunicació teatral i artística i la formació de nous públics.

Simposi 'Dramtúrgies de l'Objecte'
D’esquenes, L’Home de Carn, de Marcel·lí Antúnez.

Temàtica i organització.

S’hi abordarà, en primer lloc, la creació simbòlica per mitjà d’objectes, la individualització de l’objecte i la projecció de l’espectador en allò que representa. D’aquesta manera, es pretén observar de quina manera funcionen els mecanismes d’identificació entre persones i el món objectual que els envolta i com aquest pot ser alterat per la relació dramàtica (conscient) entre els elements disposats en escena.

En segon lloc, es pretén analitzar la transformació de l’espai a partir de la presència de cossos (objectuals o no) que atreguin la projecció individual, el seu moviment, interacció i interpretació.

El simposi està dividit en dos grans blocs:

1. L’espai ple: moviment i interacció entre cos i objecte. Dia 3 de novembre.

2. L’objecte protagonista: projecció i identificació entre persones i objectes. Dia 4 de novembre.

Cada bloc tindrà dues parts ben diferenciades: ponències i presentació de comunicacions acadèmiques, als matins, i exposició d’experiències artístiques per part d’actors en actiu, a les tardes.

Hi prendran part els artistes i companyies següents: Mal Pelo, David Espinosa, Urbez + Roland Olbeeter, Marcel·lí Antúnez, BeAnotherLab, Carles Cañellas i Iker Vicente.

S’acreditarà un certificat d’assistència i aprofitament a tots els inscrits tant al simposi com a la jornada. Igualment, s’acreditarà la participació als ponents i comunicants.

Simposi 'Dramtúrgies de l'Objecte'
Imatge de El Somni de Guliver, de Roland Olbeter.

Les condicions de subscripció al Simposi són les següents:

– Associats a la revista Putxinel·li: 10 euros.
– Estudiants universitaris, socis de Unima i aturats: 20 euros
– resta: 30 euros

Hi ha ajudes especials d’Unima per als viatges i l’estada (informació a http://www.unima.es/ ).

Aquest simposi també està dirigit, en la seva vessant acadèmica, als estudiants i als professors que vulguin participar amb textos propis (call for papers). En aquest cas, els preus de participació són els següents:

– Estudiants, socis de Unima i aturats: 35 euros
– resta: 60 euros.

– Per a inscripcions i més informació genèrica del Simposi, escriure a info@ifbarcelona.cat
– Per enviar propostes i comunicacions, escriure a i.teatre@institutdelteatre.cat i a info@ifbarcelona.cat

VI Jornada Internacional d’Educació i Titelles.

També com en l’edició anterior, en el marc d’IF Barcelona, el Simposi 2016 tindrà continuació en la VI Jornada Internacional d’Educació i Titelles, que es farà el dia 5 de novembre al mateix Institut del Teatre. Aquesta activitat està inclosa en el pla de formació permanent pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Informació completa de la Jornada es presentarà en breu.