S’han enviat aquests dies els últims recordatoris per a la segona enquesta que està realitzant TÍTEREDATA (l’equip que ha fet l’Estudi sobre el sector -veure aquí) sobre l’impacte produït durant tot l’any 2020 per la pandèmia de la COVID-19 en el sector del Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes (TTVO).

La primera enquesta es realitzà durant els mesos de març i maig de 2020. Vegeu els resultats aquí.

En aquesta segona enquesta es tractar de recollir les dades de tot l’any 2020, per poder així completar el cicle anual.

Es tracta d’una sèrie de preguntes, molt concises, que busquen obtenir les dades objectives més importants i determinants que permetin deduir els efectes que ha tingut la pandèmia en l’economia i el desenvolupament professional de companyies, festivals, teatres, museus, constructors i altres especialitats de l’ecosistema titellaire del país.

Aquestes dades són de molta importància en la determinació de prioritats per a la recuperació del Sector en el seu conjunt i en les seves diferents modalitats. Igualment apuntaran indicacions clares sobre els ajuts i les línies estratègiques de suport que s’han d’exigir a les diferents administracions.

Si realment volem que el Sector tingui força, val la pena prendre’s seriosament l’enquesta i aportar les dades reals que s’hi sol·liciten.

Vegeu a continuació les Conclusions Fonamentals extretes de la primera enquesta sobre l’Impacte del COVID 19:

Publicats els primers resums de l’Estudi sobre el Sector

S’han publicat aquests dies els resums de l’Estudi sobre el Sector de Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes (TTVO) que l’equip de Títeredata, sota la direcció de José Luís Melendo i Toni Rumbau, ha anat desenvolupant durant tot l’any 2020. L’interessat pot baixar-los des de la pàgina web de Títeredata, clicant aquí.

En breu es presentarà l’Estudi complet, que ja està en mans de la Unima Federació Espanya i dels Partners del projecte. Com se sap, l’Estudi sobre el sector del TTVO és una iniciativa promoguda per quaranta partners relacionats amb el món dels Titelles i el Teatre Visual i d’Objectes (festivals, teatres, museus, centres…; vegeu aquí), i coordinat per la UNIMA Federació España.

El resum de l’Estudi està compost per dos documents:

1- l’apartat quantitatiu, signat per José Luís Melendo, està basat en un total de 1.119 enquestes contestades a 9 qüestionaris diferents, 2 comuns a tot el sector, i 7 específics en funció de les distintes tipologies d’agents, en el que han participat 441 agentes, cosa que suposa el 65% del cens real existent, amb un nivell de confiança del 95% i un marge d’error del 4,89%;

2- l’apartat qualitatiu de l’Estudi, signat per Toni Rumbau, està basat en 19 entrevistes en profunditat realitzades a 20 mestrs rellevants del sector.

Es tracta del primer estudi realitzat a Espanya sobre el nostre sector que ha posat de manifest les característiques, riqueses i mancances més importants de la professió en tot l’ecosistema que l’envolta —companyies, festivals, teatres, museus, tallers de construcció, etc.—.

Vet aquí alguns gràfics de l’Estudi: