Club: actuar al carrer

La prohibició d’actuar al carrer és un altre detall dels canvis que experimenta la nostra dissortada ciutat. La llei encara es pot millorar, per exemple: multant els vianants que tinguin intenció d’aturar-se davant un marionetista furtiu; l’import de la sanció podria dependre de si el passejant només tenia intenció d’aturar-se (falta lleu), o de si pensava ficar una moneda al barret del marionetista (falta greu). Millor no donar idees. Foto © Marcelo Aurelio Aquestes mesures estètiques de les institucions barcelonines no es limiten a reprimir l’activitat de putes, titellaires i altra gent de mal viure, ans cobreixen un ample...

Read More