Amb La Natura: projecte en suport a la Biodiversitat. Article de Rebecca Simpson

(Myriostoma coliforme. Fotografia de Flora autòctona protegida. Departament de Territori i Sostenibilitat (gencat.cat)) Dia Internacional de la Diversitat Biològica – Dissabte 22 de maig de 2021 En l’obra de teatre de Federico García Lorca El Público, hi ha un personatge que diu: Yo conocí a un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas solamente por galantería con el cielo. Aquesta frase se’m va quedar gravada des de que vaig llegir l’obra d’aquest poeta tan espanyol i, alhora, tan universal. Quan em vaig mudar a Barcelona, fa molts anys, i pel fet d’estar vivint en un àtic...

Read More