Des de Putxinel·li, volem agrair la presència de tots els titellaires que ahir, 21 de març, començament de primavera, Dia Mundial de la Marioneta i, també, de la poesia, van assistir a la presentació del triple portal. Gràcies a això, el que estava programat com un acte protocol·lari d’inauguració pública, dins el marc del Festival TOT del Poble Espanyol de Barcelona, es va convertir en una trobada d’amics i companys de professió de diverses generacions. L’ambient va ser, des del primer moment, de complicitat total. Tot i que Putxinel·li.cat, Titeresante.es i Puppetring.com són públiques i obertes des del dia 1 d’aquest mes, molts titellaires només coneixien un part del projecte. El vessant de la intercomunicació i la col·laboració va ser, per a molts, tot un descobriment. I, pels comentaris que van fer arribar als responsables de la revista després de la conferència, durant el dinar i fins i tot al metro, de camí cap a casa, la percepció va ser de trobar-se davant d’una empresa positiva per al sector que obre un espai necessari.

Presentació

Foto de Jesús M. Atienza.

Durant la presentació, el director d’aquesta casa, Toni Rumbau, va establir els punts cardinals del projecte, sovint oposats però que obren un terreny vast per al tractament del teatre d’objectes i de titelles, entre fer de testimonis de l’actualitat i recollir estudis seriosos sobre l’art de la marioneta, sobre el passat i el present, l’objectivitat acadèmica i la subjectivitat de l’autoria dels textos. En aquest sentit, un dels punt més valorats pels assistents va ser que Putxinel·li i els seus germans segueixi l’activitat titellaire dins l’àmbit local tot relacionant-la amb el global, escollint els articles propis i l’idioma per a cada cas, i tingui la capacitat de transferir informació entre aquests dos pols. Els articles que es publiquen als tres portals, traduïts —de moment— a l’anglès, al castellà (alguns al portuguès) i al català, creen un marc de coneixement per ser compartit en tots els àmbits, mentre que els articles propis de cada portal descriuen diverses realitats específiques. O això és el que ha d’anar passant a mesura que Putxinel·li, Titeresante i Puppetring es vagin desenvolupant.

Per treballar aquest espai que s’obre entre tradició i contemporaneïtat, entre el rigor dels estudis i la informació periodística, la triple revista té un equip de redacció que es fa responsable de la qualitat dels materials publicats i els organitza seguint una estructura de seccions pensada per a un lector molt divers, en el qual no només hi ha titellaires sinó també públic general, mestres i artistes d’altres àmbits. La interacció amb els titellaires ve de compartir la informació; només acabar la presentació, alguns dels presents van veure la possibilitat de publicar material històric dels seus arxius o activitats que podrien ser interessants per al conjunt de la professió. Aquesta és la clau i l’objectiu principal de la revista: generar un coneixement compartit que pugui ser útil individualment.

Patrocinadors i membres associats

Un dels moments més distesos de la trobada va ser quan es va explicar el funcionament no només financer, sinó també logístic, de la triple revista. Per garantir-ne la professionalitat i que s’hi pugui publicar material variat i suficient, des de Putxinel·li, Titeresante i Puppetring s’han creat dues figures: la dels Patrocinadors (fins ara, el Festival TOT, el TOPIC de Tolosa, el Museu da Marioneta de Lisboa, l’Institut del Teatre de Barcelona i l’Institut Ramon Llull) i la dels Membres Associats. Tant els uns com els altres, n’obtenen unes prestacions, entre les quals val la pena destacar la presència a les tres pàgines web, un seguiment especial de les activitats pròpies i un tractament individualitzat en l’edició dels dossiers temàtics, a més de figurar al mapamundi titellaire que s’elabora des de la revista. Per veure la llista completa dels serveis, feu clic aquí.

Ja ho hem dit al començament, però hi volem insistir: gràcies a totes i tots per fer-ho possible.

Presentació

Foto de Jesús M. Atienza.