Per primera vegada a Catalunya, Matěj Forman i el seu equip realitzaran, a les estances del  Monestir medieval de Santes Creus, un curs internacional de 21 dies d’ especialització teatral. Tota la informació a: http://www.formanworkshop.com/. Matěj i el seu germà Petr, fills del director cinematogràfic Milos Forman, són els fundadors de la Forman Brothers Theatre, considerada una de les companyies més prestigioses i interessants del panorama teatral Europeu.  Immersos en el marc incomparable dels elements naturals i arquitectònics de Santes Creus. De  la mà de Forman Brothers Theatre els estudiants s’embarcaran en un viatge que va del circ contemporani al teatre de titelles, submergint-se en un procés creatiu, en un lloc singular i lluny de les distraccions de la vida quotidiana.

Un curs internacional creat  com a espai d’intercanvi cultural i de trobada professional.

“L’ajut  de l’experiència humana i professional en el procés de creació i preparació d’un espectacle”

Crear un espectacle en qualsevol disciplina teatral és una qüestió de llenguatge i comunicació.

S’iniciarà el treball a partir d’ una història i la manera com es pot explicar a l’escenari. Escollirem un moment significatiu d’ aquesta història i el desenvoluparem amb una espècie de storyboard-sinopsi. Després una posada en comú permetrà compartir i debatre la forma original i genuïna de com cadascú ha imaginat transmetre-la a l’espectador.

Es continuarà fent uns primers  models i esbossos i de manera consecutiva passarem a fer  la construcció definitiva dels elements escènics de cada projecte.

S’ utilitzaran materials que siguin fàcils de treballar, tot tipus de paper i cartró, fusta ,argila, tèxtil, etc

Workshop - Forman Brothers Theatre

Les jornades de treball es componen de moments destinats a la construcció i de moments a la interpretació i de la posada en escena de cada idea. Matěj i l’ equip de Forman Brotherts, estimularan i sostindran el procés de creació del projecte amb la seva creativitat i experiència recolzada amb el suport de vídeos, documentals, enregistraments,  pel·lícules i fotografies.

Workshop - Forman Brothers Theatre

Santes Creus.

Els 21 dies de curs acabaran amb un acte públic d’ exposició i presentació dels treballs” com a una  celebració de la imaginació de tots els participants”.

Workshop - Forman Brothers Theatre

Atelier della Luna és un projecte internacional de cursos de formació i especialització pel Teatre, el Teatre de Titelles / Objectes i Circ..

Workshop - Forman Brothers TheatreUbicat al Castell medieval de Montefiore Conca (Itàlia) i el Monestir medieval de Santes Creus (Catalunya).

Dos territoris, dos espais, una casa sense fronteres

De manera genèrica els cursos a Itàlia es centren en les tècniques de construcció i a Catalunya en la formació de l’actor.

Donada la característica natural i arquitectònica dels dos llocs, els estudiants assisteixen durant uns dies a cursos de formació en espais singulars,indrets tranquils lluny del ritme frenètic de la vida quotidiana. Un altre ritme, un clima, un entorn diferent, un lloc d’intercanvi cultural, de trobada professional i personal. Conèixer a altres artistes, explorar  possibles sinergies, intercanvis artístics o nous projectes.

Aquest any el Consorci del Teatre Fortuny de Reus col·labora en la gestió de tasques administratives del curs Formanworkshop / Atelier della Lluna.

Directors del projecte:
Eudald Ferré(Cataluña).
Luca Ronga(Itàlia)

Organització
La Bagattella (Itàlia),
Eudald Ferré (Catalunya)
Consorci Teatre Fortuny (Catalunya)

Disseny Gràfic
Debonatinta
www.debonatinta.cat

Management i disseny web
Sara Buyó

Audiovisual
Jesús Llongueras

Traduccions
Pere Vidal
Jaume Villlalba
Antonella Cuzzocrea
Mara de la Sarah

Agraïments
Alfred Casas
Mara de la Sarah
Jaume Villlalba

+ info: http://www.formanworkshop.com/.