El nostre col·laborador Adolfo Ayuso ens acaba d’enviar l’article “En Titella”, d’Enric Fuentes. Com ens diu ell mateix en la seva tramesa: “Aquest article va aparèixer al número 3 de la revista Quatre Gats, amb data de 23 de febrer de 1899. Aquesta revista artística i literària va ser dirigida per Pere Romeu, l’hostaler de la cerveseria Els Quatre Gats. Era setmanal i va durar 15 números. Hi apareix la programació dels putxinel-lis de Juli Pi. La seva continuadora va ser la revista Pèl & Ploma, dirigida i finançada per Ramon Casas i en la que hi figurava com a redactor literari Miquel Utrillo, revista que va durar fins el desembre de 1903, quan Els Quatre Gats van acabar morint. Encara que en aquesta revista solien aparèixer els horaris de les sessions de putxinel-lis per a adults (sessions nocturnes els dilluns, dimecres i divendres) i de nens (sessions de tarda els dijous i diumenges) no hi figurava el repertori.

IV Gats

L’article d’Enric Fuentes és un dels millors que he llegit sobre el personatge d’En Titella, tant en la discussió sobre els seus orígens (que Fuentes atribueix a la Comèdia de l’Art fins a la seva catalanització), com en la descripció física i, sobretot, en els comentaris sobre el seu esperit i aventures.

Com ja he dit, el millor és acudir a les fonts. Anem doncs a 1899 i escoltem el que va escriure el senyor Fuentes.”

Es completa amb aquesta aportació l’article publicat per Adolfo Ayuso el 9 d’abril de 2013 a Putxinel·li (veure aquí). Aquí està doncs l’article escanejat per Adolfo Ayuso:

En Titella