L’atemptat contra la revista d’humor Charlie Hebdo ha consternat a tothom. Des de Titeresante no podem més que sumar-nos a les manifestacions de repulsa davant de tan absurd i terrible acte, que atempta no només contra la llibertat de viure i d’expressar-se, sinó també contra la llibertat de l’humor. La mirada irònica, distanciada i humorística de la realitat constitueix un dels valors més universals acceptat per totes les cultures humanes del món. Només el fanatisme i la intransigència fonamentalista, siguin del signe que siguin, s’oposen a ella. Poder riure dels grans noms i de les grans veritats, és un dels pocs consols que queden a les persones normals, parlem una o altra llengua, o professem la religió que sigui.

Charlie Hebdo

El fanatisme busca despertar altres fanatismes, ja que així troba justificació als seus actes. La racionalitat i la distància en les respostes, però, no han d’ocultar la vehemència en repudiar l’assassinat. Des d’aquí volem expressar la nostra més sincera solidaritat amb les víctimes i amb les seves famílies. Les pertinents anàlisis i les reflexions a posteriori no podran amagar el dolor causat per aquest ús del terror.

Charlie Hebdo

Charlie Hebdo