S’ha iniciat aquest dilluns 25 de novembre de 2019 la tramesa del primer qüestionari que ha de començar a recollir les dades del Sector del Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes a Espanya. Després d’aquest primer qüestionari se n’enviaran dos més al llarg dels mesos de desembre i gener, per donar temps suficient a respondre a les companyies però també als festivals, teatres, museus, centres, revistes i altres entitats que pertanyen al sector.

Aquest Estudi està recolzat pel conjunt dels anomenats ‘partners’ del projecte (veure a baix els Festivals, Museus i altres entitats del sector que han signat el contracte de suport) i està coordinat per Unima Federación España, la qual s’ha encarregat de la contractació de l’equip i de buscar la financiació necessària. Per a la seva realització, s’ha rebut aquest any una primera ajuda de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Cultura, amb la concessió d’una subvenció.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-titiredata-2.jpg

L’Estudi està dirigit per Toni Rumbau i José Luís Melendo i compta amb la coordinació tècnica de Cristina Martínez de Vega. L’interessat pot consultar les bases del projecte i els mecanismes d’execució visitant la pàgina https://titeredata.eu/.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-titiredata-3.jpg

No hi ha dubte que les particularitats del Sector fan necessari aprofundir de manera específica en la nostra situació, sense perdre de vista que molts aspectes són comuns al conjunt de les arts escèniques. Es tracta d’observar i analitzar la nostra realitat, de veure quin és el pes econòmic, productiu i humà que té en el conjunt de l’activitat cultural de país, afí de poder dialogar i negociar amb els agents implicats, i especialment amb les administracions. I, encara més important, preparar-nos per a un món on el coneixement i la qualitat dels recursos són imprescindibles per créixer i sobreviure.

La major part dels agents consideren que el nostre sector té entitat pròpia, tot i pertànyer a un conjunt més ampli com és el de les arts escèniques, però amb característiques substancials diferenciades que el converteixen en un subsector definible i definit de manera independent i autònoma. I on la tendència al mestissatge de tècniques i disciplines no hipoteca l’ampli lloc comú del teatre visual i d’objectes.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-titiredata-4.jpg

En el sistema escènic dels titelles conviuen de manera indiferenciada diferents formats d’acció amb finalitats i models de gestió molt dispars, així com estructures legals amb estructures semi-professionals dotades d’una gran activitat. Poder quantificar aquests paràmetres per aplicar polítiques diferenciades que permetin créixer i evolucionar el conjunt sembla un objectiu sensat.

Igualment, dins del sector dels titelles a tot l’Estat, ens trobem amb tipologies d’una gran diversitat, les que treballen en funció del mercat i la rendibilitat de les seves produccions, un altre segon conjunt que aposta per la creació i el valor artístic de les seves propostes, i un tercer i ampli bloc que abasta des dels titellaires tradicionals fins a petits col·lectius de pràctiques alternatives amb altes dosis de voluntariat.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-titiredata-5.jpg

S’aprecia per un costat molta capacitat creativa però amb estructures dèbils i poc preparades per afrontar els canvis necessaris que exigeix l’actual situació. Un moment caracteritzat en l’última dècada per la pèrdua del 24% del públic, el 31% de les funcions i quasi 2.000 espais menys de representació.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-titiredata-6.jpg
A l’entorn del nucli de les Grans Tradicions del gènere, diversos cercles situen la pràctica d’artistes i companyies del Sector: els qui els agrada situar-se a prop dels formats tradicionals, els qui prefereixen allunyar-se d’ells però dins dels seus cercles d’influència, i els que s’instal·len en la perifèria per a hibridar-se amb altres arts i llenguatges.

Les responsabilitats de l’Administració Pública en el nou context, tant en el desenvolupament estructural del sector com en el suport i la financiació de l’activitat creativa, passen també per línees diversificades, i per això es necessita un ampli coneixement de la situació real del sector dels titelles al país, on s’identifiquin paràmetres quantitatius i qualitatius suficients, els àmbits d’acció i els models de gestió, així com les fortaleses i les debilitats, les oportunitats i les amenaces.

L’Estudi realitza aquest primer any una radiografia puntual del Sector com a pas previ a la construcció, l’any proper, d’allò que serà l’eina digital Títeredata, un sistema On Line de recollida autònoma de dades per a que el Sector disposi d’informació actualitzada sobre la seva evolució en el temps.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es logo-ok-con-icono-trans-135.png

Des de Putxinel·li, en la nostra condició de partner del projecte, animen a tots aquells que se senten pertànyer al Sector del Teatre Visual, de Titelles i d’Objectes, a participar en l’Estudi, responent amb el màxim rigor verídic i promptitud, els qüestionaris enviats a un total de 722 Companyies/Grups/Artistes, 160 Festivals/Fires, 39 Museus/Centres de Titelles i 26 altres professionals (Constructors, Experts, Revistes…).

Partners de l’Estudi:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es PARTNERS-1024x559.jpg

Per a més informació sobre els partners, veure aquí: