A finals del mes de febrer, els responsables de l’Estudi sobre el Sector de Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes han enviat als inscrits al cens de partida, el segon qüestionari de les tres enquestes preparades per recollir les dades més rellevants del Sector.

Imatge de ‘Juan y las habas mágicas’, 1993, producció en el Norwich Puppet Theatre, amb Joy Haynes. Direcció de Luís Zornoza Boy.

Amb més de 300 respostes ja rebudes del primer qüestionari, és molt important que tots els professionals que se sentin pertànyer al Sector vagin contestant les preguntes plantejades en el segon qüestionari el més aviat possible, a fi de donar temps de que surti i s’ompli, al seu torn, el tercer qüestionari, que es repartirà durant el mes de març.

Primera reunió de partners a Madrid per a impulsar l’Estudi sobre el Sector.

Sabut és el que costa a vegades complir amb aquestes formalitats. En aquest cas, però, val la pena insistir en la conveniència de respondre a l’envit de l’Estudi, perquè els seus resultats poden ser molt útils per a tota la professió.

  • Quants espectadors mou el sector?
  • A quantes persones involucra?
  • Què mou en euros l’activitat del sector?
  • Quina és l’edat mitjana dels professiomnals?
  • Quins són els catxetrs mitjos per subgrups del sector?

Es tracta d’elaborar una radiografia (de tot el país i de cada CCAA) que ens ajudi a veure’ns amb objectivitat i disposar així d’eines per dialogar amb les administracions. Aquest és l’objectiu de l’Estudi, a més dels molts altres valors afegits que el conformen.

En el mes de maig, Toni Rumbau i José Luís Melendo presentaran a la 40 Fira Internacional de Titelles de Sevilla les primeres dades recollides per les enquestes.

Continua igualment el propòsit de realitzar entrevistes en profunditat, com element qualitatiu de l’Estudi. Les entrevistes s’estan publicant a Titeresantes, i a Putxinel·li les que s’han fet en català.