Dies 10 i 11 de desembre – Virtual
– Dia 12 de dsesembre – Omplir el buit – Jornada virtual sobre el futur del teatre de figures

Convocatòria de selecció d’un projecte en residència pel bienni 2020-2021 adreçada a titulats de l’Institut del Teatre

Presentació i àmbits temàtics

El simposi internacional que es convoca cada dos anys a l’empara de les activitats d’IF Barcelona planteja, aquesta edició, un format doble.

Per una banda, amb el títol Màscares, ombres i fils, eix temàtic de la biennal 2020-2021, s’ha projectat un programa de ponències, panells de comunicacions, taules rodones i presentacions de treballs artístics de diverses disciplines, sempre relacionat amb la manera en què aquests tres eixos prenen múltiples formes en escena. D’altra banda, i davant de la irrupció de la pandèmia i els efectes que està causant en l’àmbit escènic, s’ha projectat una jornada virtual, Omplir el buit, en què es debat l’estat, els reptes i les oportunitats actuals del sector.

Vegeu tota la informació puntual i actualitzada, amb els horaris i participants, aquí.

El simposi pretén donar una perspectiva àmplia i enriquidora del món del teatre de figures així com de les seves interseccions amb altres àmbits artístics. Així mateix, vol ser un punt de trobada i diàleg entre diferents agents actius en aquest camp.

En breu es publicarà el programa complet i el formulari d’inscripció per a l’assistència al simposi.

Igualment, IF Barcelona obre una convocatòria d’un projecte en residència pel bienni 2020-2021 adreçada a titulats de l’Institut del Teatre. Vegin la informació al final d’aquest article.

Màscares, ombres i fils
10 i 11 de desembre – virtual

Àmbits temàtics

  1. Màscares

La màscara és un dels elements essencials i fonamentals del teatre des del seu origen. La màscara, de fet, es pot entendre com el “grau zero” del titella i com l’eina més efectiva del joc entre la distància i la catarsi.

Màscara d’Ecuador. Museu da Marioneta de Lisboa.

La màscara, avui, ha deixat de ser una eina de representació? Quina és la seva vigència? L’univers simbòlic i representatiu del teatre arcaic o de les tradicions a la perifèria de les arts escèniques té algun ressò en la contemporaneïtat? Quin recorregut té l’ús gairebé quotidià d’eines digitals de manipulació del rostre i la distorsió de la pròpia imatge? Quin pot ser l’impacte de les xarxes socials en la representació escènica? Es poden enxarxar les velles màscares neutres o larvàries, mitges màscares i màscares rituals amb un nou univers de possibilitats d’emmascarar?

  1. Ombres

L’ombra és una imatge obscura projectada per la intercessió d’un cos opac. És, també, el regne de la foscor, la zona de penombra, allò de límits imprecisos, el doppelgänger inseparable. No és, aquest i en definitiva, l’espai de la representació teatral? No emana, la figuració escènica, de tot allò que roman ocult al seu voltant? De l’ombra a la llum -el seu correlat essencial- hi ha tot un ventall d’intersticis que garanteixen la fertilitat d’un àmbit indissociable, també, de la història de l’escena. El joc escènic entre allò que és visible i el seu negatiu es troba a l’origen del mateix fet teatral, del Mediterrani a Bali passant per tradicions encara més ancestrals. El món del teatre visual actual beu d’aquesta trajectòria i s’expressa en una multiplicitat inabastable.

Imatge de ‘Sota mínims’, de Mercè Gost. Foto de Jesús Atienza.
  1. Fils

El joc amb la gravetat i la caiguda és una de les condicions indefectibles de tot equilibri. I les marionetes representen, en escena, aquesta caiguda, la fragilitat d’aquest equilibri. El fil permet guiar-les i animar-les des de la distància, establint un vincle entre indissociable entre manipulador i la seva imatge. El fil és, doncs, una prolongació subtil de la sensibilitat del marionetista, el medi en què és possible qualsevol experiència de la distància.

Exhumació de les marionetes de Harry V.Tozer, fons MAE, Museu de les Arts Escèniques de la Diputació de Barcelona. Foto de Jesús M.Atienza.

El fil de les marionetes és el mateix que la corda dels funàmbuls o que les cordes del circ: el pes de l’existència passa per una fibra gràcil i vulnerable alhora que poderosa i necessària. El fil guia Ariadna pel laberint de Creta i serveix a Penèlope per teixir i desteixir el sudari del rei Laertes. Embastar, cosir, suturar, fermar i, en definitiva, unir allò distant és el que ha fascinat a artistes com William Forsythe, Henry V. Tozer o Ghada Amer per a fer servir el fil com a material indispensable de la seva exploració creativa.

El fil, la xarxa, la xarxa digital, la capacitat d’unir i potser manipular allò que es troba a distància… creen noves condicions per a l’escena?

Desenvolupament

El simposi es durà a terme de manera virtual entre els dies 10 i 11 de desembre de 2020. Cada un dels tres blocs consistirà en una ponència, diferents presentacions de treballs o investigacions artístiques en curs o ja realitzades, una taula de comunicacions i una taula d’exposició breu de treballs artístics en curs. Les comunicacions i les presentacions breus de treballs artístics tindran una durada aproximada de 20 minuts cada una.

Núria Mestres, experiment amb ombres i paper. Fotografía de Júlia Capdet Mestres.

Crida a la presentació de propostes per a comunicacions i projectes

Termini de recepció de les propostes:

Màscares, ombres i fils:
Data límit: 22 de novembre de 2020
Notificació de l’acceptació: 26 de novembre de 2020
Les propostes s’han d’enviar a través del formulari següent: (clicar aquí): 

Les propostes per a la presentación de comunicacions han d’incloure:
-Títol
-Abstract
-Breu currículum de l’investigador o artista
S’accepten comunicacions en catalá, espanyl, anglès, francès i portuguès.

Les propostes per a la presentació breu de treballs artístics (en curs o ja realitzats) han d’incloure:

-Títol
-Breu descripció del projecte acompanyda, si escau, d’elements audiovisuals (fotografies o vídeo)
-Currículum del artista, col·lectiu o companyia
S’accepten comunicacions en catalá, espanyl, anglès, francès i portuguès.

Més informació i consultes al correu electrònic info@ifbarcelona.cat

Imatge de la cia. Besllum. Foto Pablo Caracuel

Omplir el buit. Jornada virtual sobre el futur del teatre de figures – 12 de desembre

Cómo serà l’espectacle en directe?

L’experiència del confinament ha estat àrida. Hem viscut l’aïllament, les relacions han estat interferides i els rostres mig esborrats, i de sobte recordem el valor d’ajuntar el nostre cos amb uns altres amb un propòsit col·lectiu. S’imposa la necessitat d’un alliberament que, així i tot, sembla més enllà de les nostres forces. En definitiva, ens fan falta espais de transformació i d’acompanyament.

Arran d’una experiència tan reveladora, ens hem adonat d’una inèrcia que venia de lluny. Que potser la capacitat catàrtica de la representació teatral no havia estat ja posada en discussió? Quina mena d’espectacle pot satisfer la nostra necessitat d’alliberament? Allò que en diem producte cultural i l’omnipresència d’un entorn audiovisual individualitzat, no serveixen per ajornar indefinidament l’experiència de la catarsi? O bé són la porta d’un canvi de formes que pot omplir el buit -el desassossec- que ens ha deixat l’aïllament? Quins recursos tenim per renovar les idees d’espectacle, posada en escena i relació amb el públic i la societat?

‘Una orquestra de planetes’, de Disset Teatre. Foto de Beatriu Solivellas

I des del camp del teatre de figures, quines formes de cura i acompanyament podem imaginar? Quins són els potencials que pot aportar el treball amb l’inanimat, en contextos traumàtics i de crisi com els desencadenats per la pandèmia? Quines estratègies es desenvolupen a diferents països per sortir-se’n, durant aquest temps d’incertesa?

És amb aquestes qüestions que, per aquesta edició, IF Barcelona convoca la jornada virtual Omplir el buit com a punt de trobada dels agents del sector escènic, amb un focus especial al teatre de figures. Estan convocats, doncs, actors, directors, escenògrafs, programadors i també espectadors a debatre sobre l’estat i les oportunitats actuals del sector. Es tracta d’una sèrie de debats per posar sobre la taula recursos i idees que ajudin a trobar l’espai necessari en la quotidianitat individual i col·lectiva.

Desemvolupament

La jornada es durà a terme de manera virtual el dia 12 de desembre de 2020 i consistirà en diferents presentacions de treballs o investigacions artístiques en curs o ja realitzades, un panell de comunicacions i un panell d’exposició breu de treballs artístics en curs, així com un debat virtual sobre l’estat de la qüestió. Les comunicacions i les presentacions breus de treballs artístics tindran una durada aproximada de 15 minuts cada una.

Crida a la presentació de propostes per a comunicacions i projectes

Termini de recepció de les propostes:

Data límit: 22 de novembre de 2020
Notificació de l’acceptació: 26 de novembre de 2020
Les propostes s’han d’enviar a través del formulari següent (clicar aquí):

Les propostes per a la presentació de comunicacions han d’incloure:

-Títol
-Abstract
-Breu currículum de l’investigador o artista

Les propostes per a la presentació breu de treballs artístics (en curs o ja realitzats) han d’incloure:

-Títol
-Breu descripció del projecte acompanyada, si escau, d’elements audiovisuals (fotografies o vídeo)
-Currículum de l’artista, col·lectiu o companyia

Més informació i consultes al correu electrònic info@ifbarcelona.cat

IF Barcelona, Biennal de teatre visual i de figures, és una plataforma que té l’objectiu de fomentar i donar a conèixer el món del teatre visual i de figures en tots els seus vessants. La biennal engloba un conjunt d’activitats adreçades a promoure la recerca, la creació i la difusió de produccions, instal·lacions i esdeveniments relacionats amb la conjunció d’arts escèniques i arts plàstiques que és el teatre visual i de figures. IF Barcelona presenta, de manera biennal, un panell d’accions molt atent a les formes escèniques de creació recent.

IF Barcelona va néixer el 2015 amb un simposi acadèmic a l’Institut del Teatre, l’edició del llibre Figures del Desdoblament, una gran exposició i un programa d’espectacles internacionals al centre Arts Santa Mònica de Barcelona, al qual continua vinculat. Des de 2016, IF Barcelona passa a tenir una estructura biennal.

L’edició de 2020-2021 se centra en la constel·lació formada pels conceptes «Màscares, ombres i fils», dóna suport a tres projectes en residència i programa un seguit d’activitats (de caire acadèmic, formatiu i també de programació de propostes) entorn d’aquesta temàtica.

IF Barcelona obre una convocatòria de selecció d’un projecte en residència pel bienni 2020-2021 adreçat a projectes liderats per titulats de l’Institut del Teatre.

2. Objectiu i finalitat

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar:

• La integració en el teixit professional dels titulats de l’Institut del Teatre.
• El desenvolupament, investigació i creació de projectes en l’àmbit del teatre visual i de figures.
• L’impuls a la producció de projectes de nova creació.

3. Procés de selecció

La selecció del projecte en residència s’efectua a través d’una convocatòria de selecció i per concurrència competitiva.

4. Requisits

• La convocatòria està adreçada a projectes liderats per titulats de l’Institut del Teatre de les últimes sis promocions (egressats entre 2015 i 2020).
• Els projectes poden ser presentats individualment o com a col·lectiu. En aquest últim cas, el lideratge ha de recaure en un titulat per l’Institut del Teatre que compleixi el requisit anterior.
• La convocatòria té en compte totes les especialitats (ESAD i CSD),  sempre que el projecte pugui tenir cabuda en la línia de programació d’IF Barcelona (teatre visual, de figures i titelles) i en l’eix temàtic del bienni 2020-2021.
• L’eix temàtic del bienni 2020-2021 és “Màscares, ombres i fils”, i es considerarà cada un d’aquests termes des d’una perspectiva molt àmplia.
• Les propostes poden provenir de qualsevol disciplina (teatre, dansa, escenografia…) que pugui encabir-se en alguna de les línies de treball del teatre visual i de figures (teatre d’objectes, titelles, marionetes, ombres, projeccions).
• El projecte ha de ser de nova creació o en fase germinal, no estrenat.
• La selecció del projecte compromet a l’estrena en el marc d’IF Barcelona 2021 i a mantenir un acompanyament durant el bienni 2020-2021. Aquest acompanyament consisteix en un guiatge artístic i de producció del projecte, una contribució econòmica en forma de coproducció per valor de 4.000 euros en concepte d’honoraris artístics amb un complement econòmic variable en funció del volum de la producció, així com a la facilitació de la realització de residències artístiques i tècniques a espais en conveni amb IF Barcelona i dins de l’Institut del Teatre si les circumstàncies ho permeten.
• El període de presentació de propostes és del 22 d’octubre al 22 de novembre de 2020.

5. Inscripció i documentació

El projecte s’ha de lliurar a través del formulari de sol·licitud: https://forms.gle/jR6PjBAbCpE2L1eF9

No s’accepten propostes incompletes o trameses a través d’altres vies. S’han d’incloure els següents documents:

1. Dossier explicatiu del projecte en pdf.
2. Dossier de producció del projecte (previsió de calendari, pressupost estimat detallat, recursos tècnics necessaris) en pdf.
3. Documentació gràfica o audiovisual complementària.
4. CV del sol·licitant i, si escau, de l’equip o companyia i dels col·laboradors, en pdf.
5. Dossier o enllaços a treballs anteriors del sol·licitant.
6. Si escau, compromisos de coproducció, de residència, de programació o de suport.

6. Comissió de valoració

La valoració de propostes es durà a terme per una comissió formada per l’equip d’IF Barcelona i per dos representants de l’Institut del Teatre. La comissió pot declarar deserta la convocatòria.

7. Nombre de projectes seleccionats

La convocatòria seleccionarà un sol projecte en residència.

8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

• El període de presentació de propostes és del 22 d’octubre al 22 de novembre de 2020. El projecte s’haurà de lliurar a través del formulari de sol·licitud ubicat a la pàgina web d’IF Barcelona (cliqueu aquí)
• La resolució de la convocatòria es farà pública en el marc d’IF Barcelona 2020 el dia 13 de desembre de 2020.

9. Contacte

Qualsevol aclariment o dubte es pot consultar a través de correu electrònic a info@ifbarcelona.cat