Jordi Bertran proposa un taller de cinc dies de duració al seu Taller del Parc de Barcelona en dues convocatòries diferents, el novembre de 2013 i el gener de 2014. Una oportunitat única de conèixer els secrets de l’art del fil de la mà d’un dels mestres europeus més reconeguts en aquesta especialitat. Dirigit a totes aquelles persones adultes, tinguin experiència o no, que estiguin interessades en les tècniques de manipulació i interpretació amb marionetes i titelles.

Jordi Bertran

Objectius del taller:

1.    Obrir les portes a l’infinit camp expressiu i creatiu del món de la marioneta i el titella.

2.    Construir una marioneta de quatre fils.

3.    Introduir-nos en l’aprenentatge de la seva manipulació.

4.    Introduir-nos en l’aprenentatge de la manipulació de marionetes de nou i onze fils. També en el de titelles de taula i escuma.

Jordi Bertran

Continguts

· Exercicis d’expressió corporal (coordinació, lateralitat i punt fix) per millorar el moviment del nostre cos i el de la nostra marioneta.

· Construcció d’un comandament de fusta senzill, per a quatre fils.

· Amb cinc boles de fusta i un mocador, cada alumne muntarà una figura.

· Usant la tècnica del maquillatge, donarem color i expressió a la cara i les mans de la marioneta.

· Col·locació dels músculs i tendons externs de la marioneta: ELS FILS.

· Manipulació i interpretació amb la marioneta construïda. Anàlisis del seu caràcter, moviments i accions bàsiques. Desplaçaments, l’impuls, la mirada, el doble take, pauses, actituds, acció – reacció.

·  Nocions d’espai escènic. Ocupació de l’espai, situació del manipulador respecte a la marioneta i el públic, ús de la llum, utillatge i escenografia.

·  Ús de la veu, la música, i els sons onomatopeics en el teatre de titella.

·  Nocions de dramatúrgia. Procés creatiu d’escenes i accions dramàtiques amb la marioneta.

·  Creació d’un petit “sketch” individual o en grup.

· Anàlisi i estudi de les possibilitats de diferents tipus de controls per a marioneta (vertical, inclinat i horitzontal).

Jordi Bertran

Preu:          200 € + 15€ material.

(Inclou cinc places d´allotjament gratuït per alumnes de fora de Barcelona)

Convocatòries:

– 25-29 de novembre, 2013

– 27-31 de gener, 2014

Horari: 16h00 a 20h00

Lloc: TALLER DEL PARC

C/Nàpols 2, Baixos, Local Esquerra
08018 Barcelona
Tel: 93 4355457

Places limitades: 10 alumnes.