(Le Maître du Jardin, de Danielle Dalloz, amb il·lustració de Damien Schoëvaërt-Brossault)

Dies 14, 15, 16 i 17 de maig de 2019

El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Palma de Mallorca ofereix, durant els díes 14, 15, 16 i 17 de maig de 2019 un Taller de Titelles amb la técnica o el llenguatge del Pop-Up, a càrrec de l’especialista en aquesta materia, el francés Damien Schoëvaërt-Brossault.

La proposta consisteix en un taller d’iniciació de titelles pop-up dirigit a persones que desitgen explorar aquesta nova modalitat d’expressió titellaire.

Es presentaran els fonaments d’aquest art, les tècniques bàsiques de fabricació, els dispositius escènics i la posada en escena.

Es farà èmfasi en la fabricació amb la realització d’una maqueta per l’alumne, que permetrà comprendre les possibilitats i limitacions de l’escenificació.

DATES: dimarts 14, dimecres 15, dijous 16 i divendres 17 de maig 2019
HORARI: de 10 a 14 i de 16 a 20 h
LLOC: Sala assaig La Misericòrdia. Palma
PREU: 85€ (inclou material). Places limitades.

INSCRIPCIONS AQUÍ

Programa:


Dimarts14 de maig 2019

10 h –14 h:

Els fonaments del pop-up
Introducció
Història del pop-up
Definicions i regles bàsiques
Classificació dels pop-ups

16 h–20 h:

Pop-ups bàsics
Pop-up en superfície esquerra
Pop-up amb plecs paral·lels
Pop-up amb plec angular
Pop-up compost

Dimecres15 de maig 2019

10 h –14 h:

El pop-up de teresetes
Principi d’animació
Mecanismes d’animació

16 h –20 h:

Fabricació Pop-up animat
Teresetes pop-up.
Projecte personal.
Realització d’una Maqueta pop-up


Dijous16 de maig 2019

10 h –14 h:

Fabricació i escenificació
Tècniques de muntatge per sorpresa
Dispositius escènics
Projecte personal

16 h –20 h:

Fabricació
Construcció de maquetes

Divendres 17 de maig 2019

10 h –14 h:

Finalització dels projectes personals

16 h –20 h:

Presentació dels projectes
Exposició dels treballs
Anàlisi i síntesi

Professor : Damien Schoëvaërt-Brossault

Biòleg, artista, gravador. Nascut a París el 1946 començà en el món de les teresetes l’any 1972 amb André Verdun. El 1981 fundà el Teatre a Clair de Lune. Iniciador del teatre de teresetes pop-up creà nombrosos espectacles amb imatges i paper propis i per a companyies diverses. El 1996 fundà el grup de treball “Veure i produir imatges d’art i ciència” a la universitat Paris-sud.