Com cada anys, la Fira de Titelles de Lleida ha atorgat els premis decidits pels diferents jurats, segons s’exposa a continuació:

En el marc de la 30a Fira de Teatre de Titelles de Lleida, reunides com a jurat del 12è Certamen dels Premis de la Fira, les següents persones:

En el marco de la 30ª Feria de Teatro de Títeres de Lleida, reunidas como jurado del 12º Certamen de los Premios de la Fira:

Anna Giribet, FiraTàrrega
Jep Sánchez, Teatre Municipal de Girona
Jordi Alomar, IF Barcelona
Joan Chaves, Ajuntament d’Artgentona / Festival Sense Portes
Toni Cabré, Director de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya

Han arribat al veredicte d’atorgar:
Han llegado al veredicto de otorgar:

DRAC D’OR A LA MILLOR DRAMATÚRGIA

Per la seva sensibilitat temàtica, escriptura, força visual i manipulació poètica dels elements existents, donem el premi a Conservando Memoria de la companyia El Patio Teatro.

Por su sensibilidad temàtica, escritura, fuerza visual y manipulación poètica de los elementos existentes, damos el premio a Conservando Memoria de la compañía El Patio Teatro.

DRAC D’OR A LA MILLOR INTERPRETACIÓ

Per l’excel·lència en la manipulació dels elements, el domini de la tècnica i el llenguatge corporal es premia a Eh man hé, la mecànica del alma de la companyia Zero en Conducta.

Por la excel·lència en la manipulación de los elementos, el dominio de la técnica y el lenguaje corporal se premia a Eh man hé, la mecànica del alma de la compañía Zero en Conducta.

DRAC D’OR A LA MILLOR ESCENOGRAFIA

Per la seva senzillesa i versatilitat dels elements escenogràfics, premiem Sabates Noves de Tian Gombau – L’home Dibuixat.

Por su sencillez y versatilidad de los elementos escenográficos, premiamos a Sabates Noves de Tian Gombau – L’home Dibuixat.

DRAC D’OR A LA PROPOSTA MÉS INNOVADORA

Desert

DRAC D’OR AL MILLOR ESPECTACLE INFANTIL-FAMILIAR:

Per la seva originalitat, coherència i sutiliesa el Jurat premia Normalmente o Viceversa de la companyia Tercio Incluso.

Por su originalidad, coherència y sutileza el jurado premia Normalmente o Viceversa de la compañía Tercio Incluso.

DRAC D’OR JULIETA AGUSTÍ AL MILLOR ESPECTACLE:

Pel conjunt de la seva posada en escena, execució i llenguatge dramàtic, premiem l’espectacle Transfiguration de l’Olivier de Sagazan.

Por el conjunto de su puesta en escena, ejecución y lenguaje dramático, premiamos el espectáculo Transfiguration de l’Olivier de Sagazan.

PREMI DELS ESPECTACLES AL CARRER / PREMIOS DE LOS ESPECTÁCULOS EN LA CALLE

Reunits com a jurat del 4rt certamen dels Premis dels espectacles al carrer:

Reunidos como jurado del 4º certamen de los Premios de los espectáculos en la calle:

Maria Capell, FiraTàrrega
Pau Marquès, Festival Emergent
Jordi Príncep, Festival de Teatre i Circ d’Amposta
Salvador González, Plataforma Arts de Carrer

Per donar reconeixement a les instal·lacions dins el món de les arts de carrer, creant espais a través del joc i la manipulació d’objectes per part del públic sense necessitat d’intermediaris, promovent la participació activa i la interacció.

El jurat de carrer de la Fira de Titelles de Lleida ha decidit atorgar el Premi Drac d’Or de la categoria d’Arts de Carrer, a la instal·lació Els Amics d’en Crusó de la Companyia Toc de Fusta.

Por dar reconocimiento a las instalaciones dentro del mundo de las artes de calle, creando espacios a través del juego y la manipulación de objetos por parte del público sin necesidad de intermediarios, promoviendo la participación activa y la interacción

PREMI DE LES AUTONOMIES / PREMIO DE LAS AUTONOMÍAS

Reunits com a jurat del 12è certamen dels Premis de les Autonomies, les següents persones :

Reunidos como jurado del 12º certamen de los Premios de las Autonomías::

Xosé P. Rodríguez, Teatro Rosalía de Castro. IMCE
Juan Luís Clavijo, Festival Internacional del Títere de Sevilla
Isabel Jiménez, Festival Imaginaria
Aina Jimeno. Festival Internacional de Teresetes de Mallorcaeatralia
Angel Casado, Festitíteres Alicante

Han arribat al següent veredicte:
Han llegado al siguiente veredicto:

Per interpretació, per dramatúrgia i per treballar des de la memòria la intra-història, des del vincle emocional, el Premi Drac d’Or de les Autonomies recau en Conservando Memoria de El patio Teatro.

Por interpretación, por dramaturgia y por trabajar desde la memoria la intra-historia, desde el vinculo emocional, el Premio Drac d’Or de las Autonomías recae en Conservando Memoria de El patio Teatro.

PREMI DELS FESTIVALS INTERNACIONALS / PREMIO DE LOS FESTIVALES INTERNACIONALES

Reunits com a jurat del 11è certamen dels Premis dels Festivals Internacionals:

Reunidos como jurado del 11º certamen de los Premios de los Festivales Internacionales:

Nuno Pinto, Festival Internacional de Marionetas de Ova
Sun Wookhyun, Chuncheon Puppet Festival Foundation
Anne Françoise Cabanis, Festival Mondial des Theatres de Marionettes de Charleville
Linda Lewis, Tunbridge Wells Puppetry Festival
Louise Lapointe, Festival de Casteliers
Shahar Marom, Jerusalem Puppet Festival
Phylemon Odhiambo, International Puppetry Festival of Kenya
Antón Ordóñez, Marionnettissimo
Alain Benzoni, Festival Au Bonheur des Mômes

Ha estat una elecció molt difícil. Hem parlat molt sobre l’essència de la marioneta. Hem escollit aquest espectacle impressionats per la integració del moviment, la música, la dansa, el mim i els titelles. L’entusiasme, l’energia i l’esforç, així com l’ús de l’espai i la reacció del públic.

L’espectacle és Eh man hé, la mecànica del alma de la companyia Zero en Conducta.

Ha sido una elección muy difícil. Hemos hablado mucho sobre la esencia de la marioneta. Hemos elegido este espectáculo impresionados por la integración del movimiento, la música, la danza, el mimo y las marionetes.

El entusiasmo la energia y el esfuerzo, así como el uso del espacio y la reacción del público.

El espectáculo es Eh man hé, la mecànica del alma de la compañía Zero en Conducta.

PREMI DEL JURAT INFANTIL / PREMIO DEL JURADO INFANTIL

Reunits com a jurat del 3r certamen del Premi del Jurat Infantil, els següents infants:

Reunidos como jurado del 3r certamen del Premio del Jurado Infantil las siguientes niñas y niños:

Carla Estadella
Vionat Rius
Guerau Rius
Martí Sirera

Per ser un espectacle divertit que engresca els nens a participar.

Per incorporar la màgia com a element principal aconseguint sorprendre els infants amb molt enginy.

Per ser una proposta diferent, però amb un ritme adient que feia fàcil mantenir l’atenció creant un ambient màgic i proper,

El Jurat infantil de la 30 Fira de Titelles de Lleida atorga el premi a l’espectacle Hai, la pescadora de somnis de la companyia Giramagic.

Por ser un espectáculo divertido que anima a los niños a participar.

Por incorporar la magia como elemento principal consiguiendo sorprender a los niños con mucho ingenio.

Por ser una propuesta diferente, pero con un ritmo adecuado que hacía fácil mantener la atención creando un ambiente mágico y próximo.

El Jurado infantil de la 30ª Fira de Titelles de Lleida otorga el premio al espectáculo Hai, la pescadora de somnis de la compañía Giramagic.

PREMI DEL JURAT JUVENIL / PREMIO DEL JURADO JUNVENIL

Reunits com a jurat del 1r certamen del Premi del Jurat Juvenil:

Reunidos como jurado del 1r certamen del Premio del Jurado Juvenil:

Marina Aubets
Marcel Fernández
Blau Granell
Abril Pinyol

Des del jurat juvenil, hem de dir que hem passat una mala estona deliberant. Nosaltres apreciem un munt l’esforç que hi ha darrera de cada obra, i són tant diferents de vegades, l’una de l’altra, que el que menys ens agrada és haver-ne de triar una. Després ens vam adonar que és precisament això el que fa un jurat. Només us volem donar les gràcies a tots els actors, directors, músics i tècnics, per haver-nos-ho fet passar tant bé i per fer obres per a nosaltres, els joves, que de vedades sembla que estiguem oblidats i també ens agrada la cultura.

Dit això i sense enrotllar-nos més, creiem que pel conjunt que forma l’obra sencera, per l’harmonia dels moviments entre els membres de la companyia, per la complexitat de l’espectacle, que sense dir-nos cap paraula ens fa entendre una història que parlava d’una cosa tan complicada com el pensament. Una obra que ens va fer estar una hora amb la pell de gallina i que al final ens va deixar sense respiració. Pensem que una obra així és una obra que a nosaltres ens agradaria veure perquè és molt bonica visualment, la música està molt ben triada i sobretot trenca amb el que ens esperem i això és sempre el que més ens agrada. Sense oblidar, clar que estem a la Fira de Titelles i, el titella que van fer servir ens va fer dubtar si era un titella de veritat o una persona disfressada.

Per tots aquests detalls, el Premi del Jurat Juvenil es per EH MAN HÉ, LA MECÁNICA DEL ALMA, de la companyia ZERO EN CONDUCTA.

Des del jurado juvenil, tenemos que decir que hemos pasado un mal rato deliberando. Nosotros apreciamos mucho el esfuerzo que hay detrás de cada obra, y son tan diferentes a veces, una de otra, que el que menos nos gusta es tener que escoger una. Después nos dimos cuenta que es precisamente esto lo que hace un jurado. Sólo os queremos dar las gracias a todos los actores, directores, músicos y técnicos, por habérnoslo hecho pasar tan bien y por hacer obras para nosotros, los jóvenes, que a veces parecemos olvidados y también nos gusta la cultura.

Dicho esto y sin enrollarnos más, creemos que por el conjunto que forma la obra entera, por la harmonía de los movimientos entre los miembros de la compañía, por la complejidad del espectáculo, que sin decir palabra nos hace entender una historia que hablaba de una cosa tan complicada como el pensamiento. Una obra que nos hizo estar una hora con la piel de gallina y que al final nos dejó sin respiración. Pensamos que una obra así es una obra que a nosotros nos gustaría ver porqué es muy bonita visualmente, la música está muy bien escogida y sobretodo rompe con lo que nos esperamos y esto es siempre lo que más nos gusta. Sin olvidar, por supuesto que estamos en la Fira de Titelles y, el títere que utilizaron nos hizo dudar de si era un títere o una persona disfrazada.

Por todos estos detalles, el Premio del Jurado Juvenil es para EH MAN HÉ, LA MECÁNICA DEL ALMA, de la compañía ZERO EN CONDUCTA.