El projecte PROCREA, una feliç idea de Bruno Valls i el projecte Tàndem Pro per donar suport a la creació de nous espectacles de Teatre de Titelles, Visual i d’Objectes (TTVO), acaba d’anunciar l’obertura d’una convocatòria per a l’any 2023. La iniciativa, a més de promoure la creació, busca incentivar la reflexió al voltant del sector i recolzar, concretament, les posades en escena amb públic prèvies a l’estrena.

Vet aquí els enllaços per saber més sobre les bases de la proposta i baixar-se el formulari d’inscripció:

Enllaç – Bases de la convòcatoria
Enllaç – Formulari base de dades
Enllaç – Segueix-nos (Instagram)

Objectius

● Millorar les condicions creatives de les companyies.

● Provocar un *espai post funció al voltant de la creació.

● Crear nous públics amb mirada transversal sobre els processos creatius i la professió.

● Impulsar la trajectòria professional de companyies i artistes.

● Crear xarxa entre espais escènics i artistes.

itelles de la família Vergés. Fons del MAE

Espai post funció

PROCREA vol generar un diàleg entre artistes i públic amb dades transparents i tangibles sobre el procés de creació i la realitat de la companyia o artista promovent una visió artística més profunda i rigorosa. “Si li preguntem al públic com es comença un espectacle, quan es triga a crear-se o quant costa una producció, què ens contestarà?”

Compromís PROCREA

● Creació i gestió de la convocatòria.

● Coordinació de la comissió de selecció artística.

● Vincular els espais escènics i companyies seleccionades.

● Possible suport estratègic i acompanyament artístic.

Companyies i artistes

A cada edició s’acull un espectacle en creació que realitza una residència artística i dues representacions en creació. Aquestes van acompanyades d’una trobada post funció entre artistes i públic.

Marioneta de Pepe Otal. Fotografia de Jesús M. Atienza

Beneficis

● L’artista o companyia seleccionada rebrà una remuneració total de 2.000 € + IVA.

● La realització de tres intervencions creatives: una estada de cinc dies en residencia artística amb sala d’assaig i allotjament inclòs (dietes i transport a càrrec de la cia.) i dues posades en escena en la programació oficial d’espais escènics catalans.

● Exposar l’espectacle en creació davant del públic.

● Creació de xarxa amb la resta d’espais escènics vinculats a PROCREA.

Compromís

● Realitzar 1 residència i 2 representacions en creació durant les dates previstes (punt 6). La segona representació en creació podria ser l’estrena (previ acord entre les parts). Aquestes tres intervencions creatives tindran lloc a Catalunya.

● S’ha de constatar una maduració i evolució en les representacions esmentades.

● Participació activa dels espais postfunció i col·loqui entre artistes i públic.

● Facilitar tot el material gràfic possible.

● Visibilitzar el logotip dels espais escènics i PROCREA en suports gràfics i xarxes socials.

● Realització d’una memòria.

● Signar el contracte entre la companyia i PROCREA.

Criteris de selección

● Hi accedeix una sola creació de teatre de titelles, visual o d’objectes. Poden ser creacions

híbrides i multidisciplinaries.

● L’espectacles ha d’estar en procés de creació, no estrenat.

● Creacions dirigides a qualsevol tipus de públic. Es valora positivament la creació per a

públic adult i la innovació en llenguatges i posades en escena.

● Es valora la viabilitat i sinceritat del projecte.

● La selecció s’efectua per concurrència competitiva.

● La comissió de selecció està constituïda per professionals del sector.

● PROCREA es reserva el dret de deixar deserta la convocatòria.

● Imprescindible enviar el formulari d’inscripció adjunt juntament amb el Dossier descriptiu,

Pla de producció o calendari de treball, Pressupost, Fitxa tècnica, Fotos (poden ser

esbossos o referents) i Enllaços a vídeos (assajos o referents) al correu electrònic:

procrea@tandempro.cat. Tots els documents en format PDF.

Temporalitat

● Convocatòria artística oberta de l’1 de febrer al 12 de març de 2023 inclosos.

● La comunicació de la resolució artística es dura a terme el 3 d’abril.

● La realització de les tres intervencions creatives:

○ Una residència de creació durant cinc dies de dilluns a divendres entre maig i juny de 2023 (a escollir per a la companyia) a Les Piles, Conca de Barberà.

○ Una representació en creació amb públic durant el festival COS de Reus del 20 al 22 d’octubre de 2023.

○ Una representació en creació amb públic entre maig i abril de 2024 al teatre El Patronat de La Garriga.

Contacte

Coordinació: Bruno Valls
procrea@tandempro.cat
www.tandempro.cat