(Foto de família de la trobada de titellaires organitzada per Unima Catalunya i el MIT (Museu Internacional del Titella de Catalunya) a Can Falguera, a Palau-Solità i Plegamans, pel Dia Internacional de la Marioneta el març de 2023)

Aquest proper 1 de novembre de 2023, Unima Catalunya renovarà la seva junta directiva després de 6 anys de permanència dels seus principals càrrecs. L’Assemblea general es realitzarà a la Casa-Taller de Marionetes de Pepe Otal, al carrer Guàrdia nº11, de Barcelona, a les 11h del matí, amb dinar i festa oberta a tothom.

La renovació és una necessitat imperiosa si tenim en compte que els càrrecs comporten una dedicació que en la majoria dels casos s’ha de fer compatible amb les activitats pròpies dels titellaires involucrats.

Logo d’Unima Catalunya

Potser a vegades costa als titellaires fer-se càrrec de la necessitat de que existeixi la Unima Catalunya, que va ser fruit d’una àrdua batalla al llarg dels anys per aconseguir que aquesta organització internacional, que normalment compta amb una única entitat nacional a cada país, comptés en el cas d’Espanya amb diverses associacions federades, seguint el model descentralitzador que va inaugurar la democràcia, després de la dictadura franquista. Un model bastant únic al món, i que és contemplat amb interès per les demés associacions nacionals, unes vegades amb admiració, d’altres amb escepticisme. Això s’ha vist en les darreres trobades de les 3 Unimes (Itàlia, França i Espanya), quan els participants explicaven les característiques pròpies de cada país.

Importància de la renovació

Hem de tenir en compte que la Unima és l’associació mundial dels titellaires de més antiguitat i prestigi dins del món del teatre, sempre en una constant efervescència de crítica i d’auto-observació al seu si, la qual cosa permet que hi hagi una contínua comunicació i un fructífer intercanvi entre els seus membres, amb la celebració dels importants Congresos Mundials cada quatre anys, les seves comissions de treball i els seus Consellers Internacionals. És per això fàcil comprendre com d’important és que Catalunya, i Espanya en el seu conjunt, estiguin ben presents i siguin actius en aquesta dinàmica de caràcter internacional, capaç de posar en pràctica allò que avui en dia tant es valora: fer possible i creativa la relació entre lo global i lo local.

Homenatge d’Unima Catalunya als titellaires veterans, festa a Can Pink, Mataró, l’any 2017)

A vegades costa de que els titellaires es fassin càrrec d’unes responsabilitats que no s’acaben de veure com prioritàries. Però en un món cada vegada més interdependent i en el que les dimensions d’intercanvi internacional són peremptòries, ha de ser fàcil i possible comprendre la necessitat de dotar a la Unima Catalunya de la força i la presència que el món actual exigeix.

Situació i propostes de futur de la Junta actual

Davant la necessitat de canvi en l’associació, l’actual Junta ha fet un clarivident exercici de definir la situació de canvi i les necessitats del moment.

Potser un dels punts claus és la necessitat de disposar d’una persona ‘alliberada’ que es faci càrrec de la secretaria tècnica de l’associació, és a dir, algú amb contracte de mitja jornada, no necessàriament titellaire, que pugui exercir les tasques d’organització i secretariat. Cosa que exigeix, per descomptat, una major aportació de la subvenció anual que actualment es rep de la Generalitat de Catalunya (OSIC).

Eudald Ferré, actual president d’Unima Cat, durant la celebració del Dia Internacional de la Marioneta organitzat per Unima Cat. conjuntament amb el Teatre La Puntual, l’any 2021. Foto de Jesús M. Atienza

En el cas de que no hi hagués renovació possible, adverteix la Junta:

Malauradament, en cas que no hi hagi persones disposades a entomar aquesta tasca, l’entitat s’haurà de dissoldre.

Una suposició nefasta que esperem no sigui el resultat d’aquesta assemblea del dia 1 de novembre.

També diu el comunicat de la Junta:

És per això que insistim en la importància de la vostra assistència, animant-vos a proposar-vos anticipadament per entrar a la llista de candidatures per formar part de la nova Junta com a secretari/a o com a president/a. Atendrem amb molt de gust qualsevol trucada o correu que ens vulgueu fer o enviar, previs a la data de l’assemblea. Us informarem de tot, per aclarir qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Com que aquesta situació de membres de la Junta que han de romandre al càrrec per manca de relleu s’ha repetit cíclicament (no és la primera vegada que en aquests 40 anys UNIMA Catalunya s’hi ha trobat), l’actual Junta farà una proposta de funcionament plenament adaptada als Estatuts de la nostra associació, com a primer punt de l’Ordre del Dia (l’adjuntem per tal que la pugueu examinar amb temps). Esperem que la proposta no només sigui ben rebuda, sinó que us animi a entrar a la Junta enguany. Insistim que la proposta és fidel als Estatuts de l’associació (“Cal renovar la meitat de la Junta cada 2 anys, sent el compromís personal de quatre anys com a membre de la Junta”) i a més aporta més concreció, compromís i assegura un relleu sa i tranquil a l’entitat -. 

Citem els requadres del clarificador PowerPoint que la Junt ha enviat als seus associats:

SITUACIÓ A 2023

PROPOSTES DE FUTUR