S’ha obert la inscripció pel curs ‘El Sigiloso Conjuro de los Salvaje’ que Iker Vicente farà del 24 al 28 d’octubre de 2016 a Barcelona, en una col·laboració entre el festival IF Barcelona i l’Institut del Teatre. Consisteix en un curs intensiu de disseny i realització d’artefactes per al teatre de carrer a càrrec d’aquest gran artista, inventor i titellaire que és Iker Vicente. El curs es realitzarà a les instal·lacions del Institut del Teatre de Barcelona i tindrá com a cloenda una representació al barri del Poble Sec on té lloc el curs. La part d’animació del curs serà a càrrec de Jacqueline Serafín.

Iker Vicente
Iker Vicente amb un dels seus llops.

El curs es dirigeix a estudiants i professionals de les arts escèniques, els titelles, les arts plàstiques i l’escultura, la mecànica, els joguets i els inventors en general que vulguin aplicar els seus dissenys a les arts escèniques que es desenvolupen en espais d’acció i intervenció públics com el carrer.

Professors del curs:

– concepció i construcció: Iker Vicente
– animació artefactes i ninots: Jacqueline Serafin

– El preu del curs és de 175,20 € (+ 17 € pel seguro. Només per a alumnes externs al Institut del Teatre). Hi ha ajudes especials per als socis d’Unima Federación España (consultar a secretaria@unima.es).

– Per a inscriure’s, s’ha d’omplir el següent full d’inscripció (clicar aquí)

– Dies i horaris: del dilluns 24 al divendres 28 d’octubre 2016. Total hores: 36h (5 dies de 6 hores de taller i 2 dies d’assaigs [3 hores cada dia] de l’espectacle que es presentarà al final.

– La matrícula s’haurà de pagar els dies: 17,18 i 19 d’octubre de 2016

– Amb el Full d’Inscripció, s’ha d’enviar còpia del DNI o passaport i un curriculum vitae.

– La documentació s’ha d’enviar a Sec_acad.it@institutdelteatre.cat
(
o presencialment a Secretària Acadèmica de l’Institut del Teatre. Horaris: Matins, de dilluns a divendres de 10.30 a 14.30 h. Tardes, de dilluns a dijous de 15.30 h a 17 h. Tel. 93 227 39 55. Institut del Teatre: Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004. Barcelona. Telèfon general: 93 227 39 00. www.institutdelteatre.cat
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat)

– Per a consultes dirigir-se a Alfred Casas, casasma@institutdelteatre.cat (Department de Disseny Escènic IT i Department d’Interpretació).

Iker Vicente, lobos
Els llobs davant del TOPIC de Tolosa.

Biografia d’Iker Vicente:

Artista plàstic, titellaire, inventor. Va fer estudis d’Arts Plàstiques a l’Escola Nacional de Pintura, Escultura i Gravat (ENPEG) “La Esmeralda” (Mèxic). El seu treball se centra en el moviment, les tecnologies rústiques i l’humor en la quotidianitat. Tenint el dibuix com a eix fonamental, construeix instal·lacions activades per l’espectador d’una banda, titelles i artefactes teatrals per l’altre. En els seus treballs solen conviure mecanismes poc ortodoxos amb referències a la cultura popular. El seu treball ha estat exposat a Mèxic, Canadà, Colòmbia i la República Txeca, en museus, galeries i intervencions públiques. Ha realitzat residències artístiques al Canadà, Polònia i França. La seva obra forma part de col·leccions de museus com el Centre Internacional del Titella a Tolosa, Espanya. El Museu Nacional de la Titella de Huamantla, Tlaxcala i el Museu d’Art de Sonor. Com a dissenyador d’artefactes i titelles col·labora en posades en escena de cambra i en espectacles per carrer de gran format. Ha estat becari del FONCA en tres ocasions, actualment és membre del Sistema Nacional de Creadores de Arte de Méjico (SNCA).

Biografia de Jacqueline Serafin:

Ciudad de México, 1977. Va realitzar estudis professionals d’actuació a l’Escola Nacional d’Art Teatral (ENAT), de l’Institut Nacional de Belles Arts (INBA). A més ha realitzat estudis de perfeccionament actoral amb Ludwig Margules, de tècnica corporal en Mime Omnibus de Montreal i en el Diplomat de Teatre del Cos, entre d’altres espais de formació contínua. És fundadora de LA LLIGA / Teatre elàstic on s’exerceix com a actriu i directora d’escena, a més ha realitzat les adaptacions de les obres “A la deriva, Joc” a partir de les aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain i de “La Calaixera” a partir de contes clàssics. Com a actriu ha participat en posades en escena de teatre i dansa des de 1999, amb diferents directors i companyies. Ha exercit com a professora de teatre, expressió corporal i foment a la lectura, principalment amb nens i joves. El seu treball s’ha presentat en fòrums de Mèxic i d’un altre països com Espanya, Estats Units, Polònia, Itàlia i Xile. Ha estat becària del Fons Nacional per a la Cultura i les Arts (FONCA) al programa Creadors Escènics. És directora escènica del projecte “Les Bèsties Dansen, o ‘El Sigiloso Conjuro de lo Salvaje”. Els seus interessos se centren en la relació entre el teatre corporal amb el teatre d’objectes i figures en contextos no convencionals

Programa

El taller es planteja com un espai per a l’experimentació i l’intercanvi de coneixements amb l’objectiu de dissenyar, realitzar i manipular els personatges-artefactes realitzats.

La particularitat del taller proposat és que els titelles fets pels participants s’integrin en el projecte “Las Bestias Danzan, o el sigiloso conjuro de lo salvaje” de La Liga, teatro elástico, que es presentarà dies després del terme del taller a les Rambles de Barcelona, en el marc del Festival IF Barcelona.

Les figures mòbils construïdes formaran un conjunt de petites construccions que recorden d’alguna manera a diversos animals, els quals conviuran amb els llops i el cérvol personatges ja construïts per a l’espectacle de la companyia.

Metodologia

El curs es divideix en dues parts: als matins es treballarà en el disseny i construcció (quatre hores), a les tardes l’animació (dues hores.). És desitjable que els participants desenvolupin ambdues activitats, però es podria participar només en una d’elles.

Per a la invenció dels titelles treballarem a partir de diferents processos de desenvolupar l’escultura, apropant-nos constantment a elements propis de la mecànica i de les múltiples tradicions de l’art del titella i establint ponts amb altres manifestacions com el món de les joguines, els objectes rituals, les màscares, les màquines, els mòbils, la instal·lació o les escultures cinètiques.

Per l’animació dels mateixos treballem fent una transposició de l’expressivitat del cos humà i les tècniques d’actuació de teatre físic als titelles, posant especial èmfasi en l’expressivitat animal.

Iker Vicente, lobos

El disseny i construcció dels titelles-artefacte partirà de:

1. L’anàlisi de materials i objectes proveïts pels participants.

2. L’anàlisi de diverses dinàmiques animals, escollint entre animals voladors, reptadores, caminants, nedadors.

3. Els principis bàsics de la palanca i altres màquines simples.

4. L’anàlisi de la lògica del conjunt

5. L’estudi de treballs d’artistes.

Aquestes anàlisis es faran des de l’observació, la verbalització i sobretot des del dibuix. La construcció s’estructura a partir de la següents elements:

1. Elements que donen estructura (el dibuix tridimensional): bambú, fleix metàl•lic, filferros de diversos tipus tires plàstiques, tires d’alumini.

2. Elements predeterminats per a ser integrats a l’assemblatge (objectes): objectes de molt diversa naturalesa que es puguin integrar al la construcció

3. Elements s’articulen amb peces entre si (encaixos, articulacions, mecanismes): cargols, frontisses, rodes, bandes, politges, ressorts, peces de cuir, tela, metall, corda, fusta, etc.

4. Elements que relacionen el titella amb el manipulador (comandaments i suports): vares i tubs diversos (bambú, metàl·lics, de fusta, plàstic). Cordes i cordons, cables metàl·lics).

5. Elements que generen plans, superfícies i textures: teixits, papers, pells, plomes, plàstics, fibres, etc.

3. Los principios básicos de la palanca y otras máquinas simples.
4. El análisis de la lógica del conjunto
5. El estudio de trabajos de artistas.

Estos análisis se harán desde la observación, la verbalización y sobre todo desde el dibujo. La construcción se estructura a partir de la siguientes elementos:

1. Elementos que dan estructura (el dibujo tridimensional): bambú, fleje metálico, alambres de diversos tipos, tiras plásticas, tiras de aluminio.

2. Elementos predeterminados para ser integrados al ensamblaje (objetos): objetos de muy diversa naturaleza que se puedan integrar en la construcción

3. Elementos articulan con piezas entre sí (encajes, articulaciones, mecanismos): tornillos, bisagras, ruedas, bandas, poleas, resortes, piezas de cuero, tela, metal, cuerda, madera, etc.

4. Elementos que relacionan el títere con el manipulador (mandos y soportes): varas y tubos varios (bambú, metálicos, de madera, plástico). Cuerdas y cordones, cables metálicos).

5. Elementos que generan planos, superficies y texturas: tejidos, papeles, pieles, plumas, plásticos, fibras, etc.