(Sira Aymerich i la figura del seu doble. Foto Jordi Play)

LEstudi sobre el Teatre Visual, de Titelles i d’Objectes a Espanya (veure aquí), que coordina Unima Federación España sota l’impuls de 39 partners (veure aquí) amb l’equip de realització format per Toni Rumbau, José Luís Melendo i Cristina Martínez de Vega, acaba d’enviar el tercer qüestionari sobre qüestions més relacionades amb els aspectes artístics i de contingut.

És l’última de les enquestes enviades por Títeredata i pretén completar la radiografia que l’Estudi està elaborant sobre la realitat del sector. No cal insistir sobre la importància de que tots els implicats en el món dels titelles, del teatre visual i d’objectes contesti l’enquesta rebuda, que a més es completa amb molta rapidesa, sense necessitat de consultar dades sobre l’activitat pròpia. Des de Putxinel·li, partner de l’Estudi, animem a tothom a participar en l’última enquesta enviada.

Para más informació sobre l’Estudi, us podeu dirigir a la web de Títeredata clicant aquí.

Primer informe sobre el Estudio de Impacto del COVID-19 en el Sector

A iniciativa de José Luís Melendo, dinamitzador de la web de Títeredata, s’ha realitzat una enquesta específica d’urgència sobre l’impacte que la pandèmia del COVID-19 està provocant al Sector del Teatre de Titelles, Visual i d’Objetes. S’ha aprofitat per això la infraestructura que l’Estudi disposa durant un any per a la realització del mateix. Vet aquí alguns detalls del propòsit d’aquest Estudi:

– L’objectiu de l’Enquesta és conèixer amb la major certesa possible l’impacte econòmic del COVID-19 en el sector del teatre de titelles, visual i d’objectes a Espanya.

– En els qüestionaris i enquestes s’ha considerat una primera onada d’informació per a les dates de març, abril i maig. Es realitzarà una segona onada a finals d’any amb l’objectiu de valorar l’impacte en el conjunt de 2020.

– Era necessari fer-ho en la mesura que hi ha pocs referents sobre la qüestió o són molt parcials. Hi ha alguna excepció que s’indica en el present informe en l’apartat d’antecedents. Potser com a objectiu indirecte seria bo unificar aquestes iniciatives en un únic estudi final que es podria realitzar a finals d’any de manera coordinada entre totes les associacions de les arts escèniques d’Espanya. Això evitaria que els teatres, companyies, festivals i altres professionals es vegin obligats a contestar diverses enquestes amb dades duplicades o comunes dels diversos subsectors existents.

A més a més de les dades quantitatives que ens reveli l’enquesta es planteja també com a objectiu poder realitzar en base a aquestes xifres una aproximació extrapolada de l’impacte econòmic real en el conjunt del sector dels titelles, el teatre visual i d’objectes, durant l’esmentat període, contemplant diferents escenaris possibles des del més optimista al més pessimista, i utilitzant per a això referències proporcionals corregides amb les diverses variables implicades.

Vegeu el primer informe d’aquesta enquesta sobre l’impacte del COVID-19 clicant
AQUÍ.